Tınaztepe Onkoloji Tarama Tanı ve Tedavi Merkezi - Meme Kanseri Taraması

Meme Kanseri Taraması

Meme Kanseri Taraması

Kimler Meme Kanseri için taranmalıdır?

Kanser taramasının riskleri ve faydaları yaşınız, tıbbi geçmişiniz, ırk ve/veya etnik kökeniniz, aile geçmişiniz ve meme dokusu gibi bir dizi bireysel faktöre bağlı olduğundan, sizin için en iyi olan tarama programını hekiminizle görüşmelisiniz.

Detaylı bilgi ve randuvu almak için tıklayınız.

Kimler meme kanseri riski altındadır?

Güçlü aile öyküsü, meme kanseri ile ilişkili bilinen genetik mutasyonlar ve/veya 10 ila 30 yaş arasında diğer kanser veya hastalıklar nedeniyle göğüs radyasyonu almış olan kadınların meme kanseri riskinin arttığı kabul edilir.

Meme kanseri için ortalama risk altında mısınız?

Mamografi taramasına 40 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük olmamak üzere başlayın

En az 74 yaşına kadar mamografi taramasına devam edin

En az 2 yılda bir ve yılda bir sıklıkta mamografi çektirin

Meme kanseri için yüksek risk altında mısınız?

Risk seviyeniz hakkında doktorunuzla konuşun

Taramaya ne zaman başlayacağınızı ve duracağınızı konuşun

Her yıl mı yoksa iki yılda bir mi mamografi çektirmeniz gerektiğini konuşun

Yoğun meme dokusu nedeniyle MRI veya tamamlayıcı ultrason testi gibi diğer test türlerinden fayda sağlayıp sağlayamayacağınızı konuşun (daha fazla bilgi için aşağıya bakın)

Doktorunuzla olan bu görüşme, kişisel tercihlerinizi, taramanın yararlarını ve zararlarını, genel sağlığınızın yanı sıra yaşınızı da ele almalıdır.

Detaylı bilgi ve randuvu almak için tıklayınız.

Genel olarak, tüm kadınların göğüslerinin normal görünümüne ve hissine aşina olmaları ve herhangi bir değişikliği hemen doktorlarına veya sağlık uzmanına bildirmeleri önerilir - çekilmiş mamogramınız olsa veya yakında yaptıracak olsanız bile.

Mamogram veya Mamografi

Mamogram, meme kanserini kontrol etmek için memelerinizin röntgen muayenesidir. Bazen kadın hastalara memelerinde bir sorun olduğu ve kontrol edilmesi gerektiği için tanısal mamografi yapılır. Bununla birlikte, mamogram çoğunlukla kanser olmadığından emin olmak için yapılan rutin bir kontroldür; buna tarama mamografisi denir.

Tomosentez

Tınaztepe Onkoloji Merkezi’nde tomosentez veya 3D mamografi kullanıyoruz. Tomosentez, radyoloğun memeyi bir bütün olarak değil, ince "dilimler" halinde görmesini sağlar ve lezyonların saptanmasını kolaylaştırır ve üst üste binen normal dokulardan kaynaklanan yanlış alarmları azaltır. 

Meme ultrasonu

Bazen mamografi bulgularının tek veya her iki memede meme ultrasonu ile desteklenmesi gerekir. Bu özellikle yoğun göğüs yapısı olan hastalarda faydalıdır. 

Göğüs yoğunluğu nedir?

Meme yoğunluğu, bir mamogramda görülen meme dokusu modelini tanımlar. Dokunarak hissedilen bir şey DEĞİLDİR. Yoğun göğüsler, özellikle menopoz öncesi kadınlarda yaygın olmasına rağmen, heterojen veya aşırı yoğun göğüs yapısına sahip olmak, mamogramın okunmasını zorlaştırır ve bir kadının meme kanseri riskini artırabilir.

MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme)

MRG, vücudun içindeki bölgelerin bir dizi ayrıntılı görüntüsünü oluşturmak için mıknatıs, radyo dalgaları ve bilgisayar kullanılan bir işlemdir. MRG’de röntgen kullanılmaz, bu nedenle radyasyon dozu yoktur. Meme MRG'si, muayeneden önce açılan intravenöz yoldan(damar yolu) bir kontrast madde kullanılmasını gerektirir.

Kimler MR çektirmeli?

Ortalamadan daha yüksek risk altındaki kadınlar

Güçlü aile öyküsü veya diğer bazı risk faktörleri nedeniyle meme kanseri riski yüksek olan kadınlar, MRG tarama seçeneğini doktorlarıyla konuşmalılar. Bu tür hastalarda yıllık mamogramlara ayrıca devam etmelidir.

Yüksek risk altındaki kadınlar:

Esas olarak aile geçmişine dayanan risk değerlendirmelerine göre, yaşam boyu meme kanseri riskinin yaklaşık %20 ila %25 veya daha fazla olması

Bilinen bir BRCA1 veya BRCA2 gen mutasyonuna sahip olmak

BRCA1 veya BRCA2 gen mutasyonuna sahip birinci dereceden bir akrabanız (ebeveyn, erkek kardeş, kız kardeş veya çocuk) varsa ve kendileri genetik test yaptırmamışsa

10 ila 30 yaşları arasındayken göğüs bölgesinde radyasyon tedavisi görmüşler

Genetik riskinizi öğrenmek istiyorsanız detaylı bilgi ve randuvu almak için tıklayınız.

Orta yüksek derecede risk altındaki kadınlar

Orta yüksek derecede meme kanseri riski (esas olarak aile öyküsüne dayanan risk değerlendirme araçlarına göre yaşam boyu risk %15 ila %20) olan veya belirli faktörlere bağlı olarak meme kanseri riskinde artış olan kadınlar için yıllık MRG taramasına lehte veya aleyhte öneride bulunmak için yeterli kanıt bulunmamaktadır.

Bu faktörler:

Meme kanseri, duktal karsinoma in situ (DCIS), lobüler karsinoma in situ (LCIS), atipik duktal hiperplazi (ADH) veya atipik lobüler hiperplazi (ALH) öyküsüne sahip olmak

Mamogramda görüldüğü gibi yoğun meme yapısına("aşırı" veya "heterojen" yoğun) sahip olmak

MRG yapılacaksa tarama mamogramının yerine değil, ona ek olarak yapılmalıdır. Bunun nedeni, MRG'nin daha hassas bir test olmasına rağmen mamogramın tespit edebileceği bazı kanserleri gözden kaçırabilicek olmasıdır (mamogramdan kanseri tespit etme olasılığı daha yüksektir).

Yüksek risk altındaki çoğu kadın için, MRG ve mamogramlarla tarama 30 yaşında başlamalı ve kişi sağlıklı olduğu sürece devam etmelidir. Ancak, taramaya başlamak için en iyi yaşla ilgili bulgular sınırlı olduğundan, bu karar, kişisel koşullar ve tercihler göz önünde bulundurularak hastalar ve hekimler arasındaki ortak karar vermeye dayanmalıdır.